Image 1

Voorraadbeheer

Uit ervaring weten we dat u veel winst kunt halen uit een goede analyse van uw voorraadbeheer. Bowling Business kijkt objectief naar uw bedrijfsprocessen. Vaak is er sprake van een serie afspraken die in de loop der tijd zijn gegroeid. Het kan heel goed zijn dat de situatie is veranderd en advies van een externe partij is vaak het begin van een beter en efficiënter beheer.

Bedrijfsprocessen

Om een bedrijf te runnen zijn goede afspraken nodig. Soms is een bedrijfsproces heel bewust op een bepaalde manier ingerekend, maar meestal evolueren ze op natuurlijke wijze en zijn ze, zeker bij kleinere ondernemingen, gebaseerd op de sterke punten van bepaalde personeelsleden. Bowling Business helpt u om de bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter te maken.

Een bedrijf is een samenwerkingsverband van mensen die werken aan een gemeenschappelijk doel. Bedrijfsprocessen bestaan uit een reeks van gerelateerde taken die als doel hebben tot een bedrijfsresultaat te komen. Het doel van de vastlegging moet altijd bepalend zijn voor de keuze welke processen in kaart worden gebracht, de huidige dan wel een toekomstige situatie.

Soms is een bedrijfsproces heel doelbewust op een bepaalde manier ingerekend, vaak evolueren bedrijfsprocessen ook op een natuurlijke wijze. De vraag is altijd: Is het huidige bedrijfsproces effectief en efficiënt?

Automatisering

Ook om een verantwoorde beslissing te nemen over wijzigingen in de automatisering is een goede analyse van de bedrijfsprocessen nodig. Wij helpen bij het selecteren van de juiste software pakketten voor u of gaan voor u op zoek naar maatwerk automatisering.


Terug naar overzicht
Get in Touch